Naši podaci

Naši podaci

                                                                                amblem

 

 HPD PLANIK UMAG Umag, Obala J.B. Tita 3                                                            

 

 OIB 97492638914                                                           

 

Telefon:

 

Dežurstvo: četvrtkom od 19 - 20 h (zimi)

20 - 21 h (ljeti)

Predsjedniik Društva: Danijel Maglica

Tajnik: Duško Brdar

Naš e-mail: planikumag@gmail.com;