Mošćenička Draga - Vojak, 18.05.2014.

05.05.2014. 17:36

POLAZAK AUTOBUSA IZ:

Poreča

u

7,00

sati

sa Žatike(parkiralište kod groblja)

Novigrada

U    

7,20

sati

sa autobusne stanice Novigrad

Umaga

u

7.35

sati

sa autobusne stanice Umag

Buja

u

7,50

sati

sa autobusne stanice Buje

Buzeta

u

9,00

sati

sa CRODUX Buzet

 

OPIS POHODA:

Imamo tri staze:

a) kratka 3 sata hoda;

b) srednja 5 sati hoda;

c) duža 6 sati hoda

 

Staza a: Start je od doma na Poklonu u 11,00 sati, na 922 m/n.v. prema vrhu Učke Vojak na 1400 m/n.v. potom nastavljamo prema sedlu 1091m/n.v. spajamo se sa b) grupom i spuštamo se prema restoranu Dopo Lavoro te nastavljamo prema domu na Poklonu na 922 m/n.v. Staza nije tehnički zahtjevna, ali je potrebna određena kondicija zbog savladavanja 480 m/n.v. u usponu i oko 480 m/n.v. u silasku.

 

Staza b: Start je u M.Dragi u 10,00 sati, na oko 0 m/n.v. prema selu Potoki potom nastavljamo prema selu Trebišća, te prema Maloj Učki. Od Male Učke nastavljamo prema sedlu 1091m/n.v. i spuštamo se prema restoranu Dopo Lavoro te nastavljamo prema domu na Poklonu na 922 m/n.v. Staza nije tehnički zahtjevna, ali je potrebna određena kondicija zbog savladavanja 1091 m/n.v. u usponu i oko 180 m/n.v. u silasku.

 

Staza c: Start je u M.Dragi u 10,00 sati, na oko 0 m/n.v. prema selu Potoki potom nastavljamo prema selu Trebišća, te prema Maloj Učki. Od Male Učke nastavljamo prema Vojaku preko sedla i spuštamo se prema domu na Poklonu na 922 m/n.v. Staza nije tehnički zahtjevna, ali je potrebna određena kondicija zbog savladavanja 1400 m/n.v. u usponu i oko 500 m/n.v. u silasku.

 

Pauze prema dogovoru. Prehrana: marenda na stazi iz ruksaka. Ručak: pašta i gulaš u domu. Uz prijavu obavezno treba navesti želi li sudionik topli obrok (pašta i gulaš) dostavljen u domu na Poklonu po cijeni od 35,00 kn i na koju stazu želi ići. Topli obrok neće se organizirati ako nema minimalno 20 zainteresiranih.

 

Oprema: Izletnička-prilagođena vremenskoj prognozi, hrana i piće, planinarska iskaznica(plaćena članarina za 2014.god.), mobitel, baterijska lampa i.t.d.

 

Svaki sudionik je dužan sam procijeniti vlastitu fizičku i psihičku spremnost za pohod, te ga svladava na vlastitu odgovornost. Molimo planinarsko ponašanje.

 

U slučaju nepredvidivih situacija organizator zadržava pravo promjene programa.

 

 

CIJENA PRIJEVOZA:     100 kn   za članove HPS (djeca   50 kn )

 

PRIJAVE: do četvrtka 15.05.2014. u prostorijama Društva i podružnica od 19,00 do 20,00 sati.

Umag tel. 743 003; Buje: 091 2080512; Novigrad: 091 2080511; uzet mob. 091 208-0510; Poreč 091 1060 510

 

Organizator: HPD “PLANIK“ – podružnica Poreč

 

Vodič :               Roviš Damir         mob.   098 330 938

Pomoćni vodič:   Dušanić Žužana

Arhiva vijesti