Poziv za Skupštinu

01.02.2023. 18:00

Na temelje članka 35. i 36. Statuta Hrvatskog planinarskog društva „Planik“ Umag saziva se

 

 

IZVANREDNA IZBORNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

 

 

Izvanredna izborna skupština društva održat će se  u petak, 3. veljače 2023. godine u 18:00 sati u Umagu, u prostorijama Učilišta Ante Babić.

 

 

 

Predlaže se sljedeći:

 

 

DNEVNI RED

 

1. Izbor radnog predsjedništva Skupštine

 2. Usvajanja dnevnog reda sjednice

 3. Financijsko izvješće za 2022. godinu

 4. Razrješenje Predsjednika,  Tajnika i članova Upravnog odbora,

 

5. Izbor, Predsjednika, Tajnik i članova Upravnog odbora

 

6. Donošenje Programa rada za 2023.godinu

 7. Donošenje Financijskog plana za 2023. godinu

 8. Odluka o visini članarine za 2023. godinu 

9. Razno

 

Tajnica HPD Planik Umag

Žužana Dušanić

Arhiva vijesti