Fužinski Benkovac-Tuhobić

18.11.2014. 12:44

POLAZAK AUTOBUSA IZ:

       Poreča

u

6,00

sati

sa CRODUX Poreč

       Novigrada

u

6,20

sati

sa autobusne stanice   Novigrad

       Umaga

u

6.35

sati

sa autobusne stanice   Umag

       Buja

u

6,50

sati

sa autobusne stanice Buje

       Buzeta

u

7,30

sati

sa CRODUX Buzet

 

OPIS POHODA:

Početna točka uspona je u Fužinskom Benkovcu u 09,00 sati, na oko 892 m/n.v. Vrh Tuhobića je na 1109 m/n.v. do kojeg se stiže za cca 02,00 sata. Od vrha se spuštamo cca 01,45 sati do izviđačkog doma Lepenica gdje imamo organiziran ručak. Ako netko ne želi više hodati od izviđačkog doma do autobusa ima 20,00 minuta hoda. Druga grupa nastavlja nazad do Fužinskog Benkovca cca 02,00 sata hoda. Staza je kružna, tehnički nezahtjevna, prvi dio lagana, drugi dio izrazito strma na dolje i treći dio lagana ukupno dugačka oko 17 km te je potrebno od 6-7 sati hoda. Dom se nalazi između drugog i trećeg dijela staze

 

PREHRANA:

-prva varijanta u vlastitom aranžmanu (iz ruksaka)

-druga varijanta ručak u domu fažol (grah) sa kobasicom 25,00 kn

Kod prijave za pohod molim naglasiti tko želi ručati u izviđačkom domu

 

Oprema: Izletnička-prilagođena vremenskoj prognozi, planinarska iskaznica, mobitel, baterijska lampa itd.

 

CIJENA PRIJEVOZA  130,00 kn za članove HPS

CIJENA RUČKA      25 kn    

 

Napomena :

Sudionici pohoda dužni su pridržavati se uputa vodiča. Organizator zadržava pravo promjene programa ovisno o okolnostima.

Odazivom na pohod svaki pojedinac potvrđuje da je upoznat sa uvjetima istoga, te da pristupa pohodu na vlastitu odgovornost

U slučaju nepredvidivih situacija organizator zadržava pravo promjene programa.

 

 

PRIJAVE: do četvrtka 27.11.2014. u prostorijama Društva i podružnica od 19,00 do 20,00 sati.: Umag: 743-003 (091 2060510); Buje 091 208-0512; Novigrad 091 208-0511; Buzet 091 208-0510; Poreč 091 1060-510

  

Organizator: HPD “PLANIK“ – podružnica Poreč

Vodič :   Roviš Damir mob. 098 330 938

Arhiva vijesti